วิธีการคำนวณราคา

วิธีคำนวณอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียม

อัตราค่าเช่าพื้นฐาน

อัตราค่าเช่าพื้นฐาน

อัตราค่าเช่าพื้นฐานขึ้นอยู่กับรถยนต์ที่เช่า ระยะเวลาที่เช่า และอัตราแผนประกันภัยที่เลือก

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับการใช้งาน

ค่าธรรมเนียม CDW

CDW ทำให้คุณไม่ต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกที่เกี่ยวกับความเสียหายของทรัพย์สินและ/หรือความเสียหายของยานพาหนะในกรณีที่เกิดอุบัติเหต

ค่าธรรมเนียมบริการเสริม

ค่าธรรมเนียมสำหรับบริการเสริมที่เลือกซึ่งทำให้มีค่าบริการเพิ่มเติม
ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับบริการเสริมที่เลือก

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

●ค่าธรรมเนียมเช่า-คืนรถต่างสาขา

●ค่าธรรมเนียมการเช่าช่วงดึก/เช้าตรู่

อื่นๆ

อัตราค่าเช่าพื้นฐานขึ้นอยู่กับเวลาที่เช่า

Nippon Rent-A-Car กำหนดอัตราค่าเช่าพื้นฐานสำหรับระยะเวลาในการเช่าสามช่วงคือ สูงสุด 6 ชั่วโมง, สูงสุด 12 ชั่วโมง และสูงสุด 24 ชั่วโมง
หลังจาก 24 ชั่วโมงแรก อัตราค่าเช่าจะถูกคำนวณเป็นระยะเวลาเพิ่มเติม อัตราสำหรับระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นมาจะถูกคำนวณจากชั่วโมงและวัน และอัตราค่าเช่าจะถูกลง ทั้งนี้ยังมีฤดูท่องเที่ยวซึ่งขึ้นอยู่กับภูมิภาค โดยระหว่างฤดูท่องเที่ยวอัตราค่าเช่าจะแตกต่างกันออกไป สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ในหน้าฤดูท่องเที่ยว และหน้าฤดูท่องเที่ยวยอดนิยม
*เฉพาะยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์เท่านั้นที่สามารถเช่าเป็นเวลา 3 ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้น

ค่าธรรมเนียมการเช่าเบื้องต้น

 • สูงสุด 6 ชั่วโมง
 • สูงสุด 12 ชั่วโมง
 • สูงสุด 24 ชั่วโมง

อัตราค่าเช่าหลังจาก 24 ชั่วโมงแรก

 • แต่ละวันที่เพิ่มมา
 • แต่ละชั่วโมงที่เพิ่มมา

ตัวอย่าง: คลาส S-H (คอร์สประกันภัยขั้นพื้นฐาน )

 • สูงสุด 6 ชั่วโมง
 • สูงสุด 12 ชั่วโมง
 • สูงสุด 24 ชั่วโมง
 • 5,500 เยน
 • 5,500 เยน
 • 7,150 เยน
 • แต่ละวันที่เพิ่มมา
 • เวลาที่เกิน
 • 6,050 เยน
 • 1,100 เยน

สำหรับ 30 ชั่วโมง (1 วัน และ 6 ชั่วโมง)

การชำระค่าธรรมเนียม

กรุณาชำระค่าเช่าโดยใช้บัตรเครดิตที่รองรับที่สำนักงานเช่าเมื่อคุณมารับรถของคุณ
เรารับบัตรเครดิตดังต่อไปนี้