ข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ!

ขณะนี้มีโปรแกรมบัตร
Expressway Pass ให้บริการแล้ว

โปรแกรมบัตร Expressway Pass
เป็นแผนที่คุ้มค่าในการจ่ายค่าผ่านทางพิเศษด้วยราคาคงที่

เกี่ยวกับ EXPRESSWAY PASS

หากต้องการใช้โปรแกรมบัตร Expressway Pass คุณจะต้องเช่าบัตร ETC จาก Nippon Rent-A-Car
คุณสามารถสมัครโปรแกรมดังกล่าวได้ที่สำนักงานเช่าตอนรับรถ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าชมเว็บไซต์ของแต่ละโปรแกรม

ประกาศ:
โปรดระวังว่าตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2019 จะมีการปรับอัตราค่าภาษีมูลค่าเพิ่มให้มากขึ้น ดังนั้นค่าทางด่วนก็อาจมีการปรับขึ้นโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

  • Japan Expressway Pass (JEP)

  • Hokkaido Expressway Pass (HEP)

  • Tohoku Expressway Pass (TEP)

  • Central Nippon Expressway Pass (CEP)
    Nagoya Expressway Pass (NEP)
    Aichi Toll Road Pass (AIP)

  • Sanin-Setouchi-Shikoku(SEP)

  • Kyushu expressway Pass (KEP)

Areas available

: All areas excluding Hokkaido

โปรแกรมบัตร Expressway Pass ไม่สามารถใช้ได้ในบางพื้นที่/ถนน
ในกรณีที่คุณขับอยู่ในพื้นที่หรือถนนดังกล่าว คุณจะถูกเก็บค่าผ่านทางเพิ่ม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรแต่ละใบ กรุณาเข้าชมเว็บไซต์ของบัตรแต่ละใบที่ใช้งานได้

สาขาสำนักงานขาย

Areas available

: Hokkaido area

โปรแกรมบัตร Expressway Pass ไม่สามารถใช้ได้ในบางพื้นที่/ถนน
ในกรณีที่คุณขับอยู่ในพื้นที่หรือถนนดังกล่าว คุณจะถูกเก็บค่าผ่านทางเพิ่ม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรแต่ละใบ กรุณาเข้าชมเว็บไซต์ของบัตรแต่ละใบที่ใช้งานได้

สาขาสำนักงานขาย

Areas available

: Tohoku area

โปรแกรมบัตร Expressway Pass ไม่สามารถใช้ได้ในบางพื้นที่/ถนน
ในกรณีที่คุณขับอยู่ในพื้นที่หรือถนนดังกล่าว คุณจะถูกเก็บค่าผ่านทางเพิ่ม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรแต่ละใบ กรุณาเข้าชมเว็บไซต์ของบัตรแต่ละใบที่ใช้งานได้

สาขาสำนักงานขาย

Central Nippon Expressway Pass (CEP)
Nagoya Expressway Pass (NEP)
Aichi Toll Road Pass (AIP)

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

Areas available

: Chubu area

โปรแกรมบัตร Expressway Pass ไม่สามารถใช้ได้ในบางพื้นที่/ถนน
ในกรณีที่คุณขับอยู่ในพื้นที่หรือถนนดังกล่าว คุณจะถูกเก็บค่าผ่านทางเพิ่ม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรแต่ละใบ กรุณาเข้าชมเว็บไซต์ของบัตรแต่ละใบที่ใช้งานได้

สาขาสำนักงานขาย

Areas available

: Chugoku, Shikoku, Kansai area

โปรแกรมบัตร Expressway Pass ไม่สามารถใช้ได้ในบางพื้นที่/ถนน
ในกรณีที่คุณขับอยู่ในพื้นที่หรือถนนดังกล่าว คุณจะถูกเก็บค่าผ่านทางเพิ่ม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรแต่ละใบ กรุณาเข้าชมเว็บไซต์ของบัตรแต่ละใบที่ใช้งานได้

สาขาสำนักงานขาย

Areas available

: Kyushu area

โปรแกรมบัตร Expressway Pass ไม่สามารถใช้ได้ในบางพื้นที่/ถนน
ในกรณีที่คุณขับอยู่ในพื้นที่หรือถนนดังกล่าว คุณจะถูกเก็บค่าผ่านทางเพิ่ม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรแต่ละใบ กรุณาเข้าชมเว็บไซต์ของบัตรแต่ละใบที่ใช้งานได้

สาขาสำนักงานขาย