ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็น คำติชม หรืออื่นๆ
กรุณาคลิกปุ่ม【ส่ง】หลังใส่ข้อมูลในคอลัมน์อ้างอิงต่อไปนี้

*ชื่อ

*อีเมล

กรุณาใส่ข้อความของคุณไม่เกิน 1,000 อักขระ

เกี่ยวกับข้อมูลที่คุณส่งให้เราทางอีเมลเป็นการส่วนตัว

ข้อมูลที่คุณส่งถึงเราจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท
ข้อมูลที่คุณส่งถึงเราจะถูกใช้เฉพาะในขั้นตอนการจองของคุณเท่านั้น ซึ่งจะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และจะไม่ถูกเปิดเผย หรือเก็บรักษาโดยบุคคลที่สาม
หากเราได้รับคำร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลการลงทะเบียนจากผู้ส่ง เราจะส่งข้อมูลให้ทันทีโดยจะมีการตรวจสอบเพื่อยืนยันกับผู้ส่งก่อน
เนื้อหาดังกล่าวจะได้รับการปกป้องโดย SSL (Secure Socket Layer) และจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Nippon Rent-A-Car
(เหมือนในแบบฟอร์มการจอง)