การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริการทางอินเตอร์เน็ต

1. Nippon Rent-a-Car มีการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบริการทางอินเตอร์เน็ต (เว็บไซต์และเว็บไซต์บนโทรศัพท์มือถือของเรา) ด้วยระบบสนับสนุน SSL ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของเรา เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลออกสู่ภายนอก

2. โดยส่วนใหญ่แล้ว Nippon Rent-a-Car จะใช้ที่อยู่ IP ที่บันทึกไว้ในระบบบันทึกของเราตามจุดประสงค์ด้านล่างนี้

・เพื่อสืบหาสาเหตุและแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ของเรา

・เพื่อจัดการเว็บไซต์ของเรา

3. เว็บไซต์อื่นๆ ภายใต้เว็บไซต์ของ Nippon Rent-a-Car มีการใช้ Cookies "Cookies" คือชิ้นส่วนขนาดเล็กของข้อมูลที่ถูกส่งโดยเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องไปยังเบราว์เซอร์ของคุณ คุณอาจบันทึกหน้าเว็บไซต์ที่คุณเข้าเยี่ยมชม และบันทึกหน้าดังกล่าวในรูปแบบไฟล์บนดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้ โดยส่วนใหญ่แล้ว Nippon Rent-a-Car มีการใช้ Cookies เพื่อจุดประสงค์ด้านล่างนี้

・เพื่อให้คุณสามารถใช้บริการระบบสมาชิกโดยไม่ต้องใส่รหัสผ่านทุกครั้ง

・เพื่อพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์หรืออีเมล และเพื่อให้คุณสามารถกำหนดให้เหมาะสมกับตัวเองได้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของคุณมากยิ่งขึ้น

・เพื่อการปรับเปลี่ยนต่างๆ ให้เราสามารถแสดงข้อมูลที่เราเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ

คุณอาจปฏิเสธการยอมรับ Cookies หรือแสดงคำเตือนเมื่อต้องมีการยอมรับ Cookies ได้ด้วยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ หากคุณปฏิเสธการยอมรับ Cookies เนื้อหาการบริการอาจถูกจำกัด หรืออาจไม่สามารถใช้บริการต่างๆ บนเว็บไซต์ภายใต้เว็บไซต์ของ Nippon Rent-a-Car ได้