ข่าวสาร

20 มิ.ย. 2019

เกี่ยวกับเรื่องการปรับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

ขอขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการนิปปอน เรนท์ อะ คาร์เสมอมา
ในกรณีที่มีการขึ้นอัตราภาษีเป็น 10% ในวันที่ 1 ต.ค.ทางนิปปอน เรนท์ อะ คาร์จะมีการปรับราคาดังที่ชี้แจงไว้ด้านล่าง
จึงเรียนมาให้ทุกท่านทราบ ณ ที่นี้

ย้อนกลับ