มีอุปกรณ์สำหรับ ETC ติดตั้งอยู่
*ไม่มีการ์ด ETC รวมอยู่ด้วย กรุณานำมาเองหรือเช่าเพิ่ม