มีอุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องเสียงแบบพกพา สามารถเล่นเพลงจาก
iPod, iPhone, Walkman ฯลฯ ได้