มีทั้งแบบเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือแบบเกียร์ธรรมดา (ไม่สามารถเลือกได้)