ตารางราคา

*ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (หน่วย: เยน)

*ดูฤดูกาลของแต่ละพื้นที่ได้ที่นี่

*อัตราคอร์สประกันภัย

คอร์สประกันภัยขั้นพื้นฐาน

คลาส 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง เพิ่ม 1 วัน จำนวนชั่วโมงที่เกิน CDW/วัน
E-S 7,700 7,700 8,800 10,450 8,800 1,430 1,100
E-C 9,350 9,350 11,000 13,200 11,000 1,650 1,100

คอร์สแบบรวมประกันความเสียหายส่วนเกินที่แนะนำ

คลาส 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง เพิ่ม 1 วัน จำนวนชั่วโมงที่เกิน CDW/วัน
E-S 8,360 8,360 9,460 11,110 9,460 1,540 1,100
E-C 10,010 10,010 11,660 13,860 11,660 1,760 1,100

คอร์สประกันภัยขั้นพื้นฐาน

คลาส 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง เพิ่ม 1 วัน จำนวนชั่วโมงที่เกิน CDW/วัน
E-S 8,470 8,470 9,680 11,550 9,680 1,540 1,100
E-C 10,340 10,340 12,100 14,520 12,100 1,870 1,100

คอร์สแบบรวมประกันความเสียหายส่วนเกินที่แนะนำ

คลาส 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง เพิ่ม 1 วัน จำนวนชั่วโมงที่เกิน CDW/วัน
E-S 9,130 9,130 10,340 12,210 10,340 1,650 1,100
E-C 11,000 11,000 12,760 15,180 12,760 1,980 1,100

คอร์สประกันภัยขั้นพื้นฐาน

คลาส 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง เพิ่ม 1 วัน จำนวนชั่วโมงที่เกิน CDW/วัน
E-S 9,570 9,570 10,780 12,870 11,110 1,760 1,100
E-C 11,220 11,220 13,200 15,840 13,200 1,980 1,100

คอร์สแบบรวมประกันความเสียหายส่วนเกินที่แนะนำ

คลาส 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง เพิ่ม 1 วัน จำนวนชั่วโมงที่เกิน CDW/วัน
E-S 10,230 10,230 11,440 13,530 11,770 1,870 1,100
E-C 11,880 11,880 13,860 16,500 13,860 2,090 1,100