ตารางราคา

*ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (หน่วย: เยน)

*ดูฤดูกาลของแต่ละพื้นที่ได้ที่นี่

*อัตราคอร์สประกันภัย

คอร์สประกันภัยขั้นพื้นฐาน

คลาส 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง เพิ่ม 1 วัน จำนวนชั่วโมงที่เกิน CDW/วัน
W-K 7,700 7,700 9,900 13,200 9,900 1,650 1,100
W-A 14,300 14,300 15,400 20,900 15,400 2,200 1,430
W-B 16,500 16,500 18,150 24,200 18,150 2,750 1,430
W-C 17,050 17,050 22,000 27,500 18,700 2,970 1,430
W-E 17,050 17,050 22,000 27,500 18,700 2,970 1,430
Y-C 19,910 19,910 25,410 30,800 21,670 3,300 1,430

คอร์สแบบรวมประกันความเสียหายส่วนเกินที่แนะนำ

คลาส 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง เพิ่ม 1 วัน จำนวนชั่วโมงที่เกิน CDW/วัน
W-K 8,360 8,360 10,560 13,860 10,560 1,760 1,100
W-A 15,400 15,400 16,500 22,000 16,500 2,310 1,430
W-B 17,600 17,600 19,250 25,300 19,250 2,860 1,430
W-C 18,150 18,150 23,100 28,600 19,800 3,080 1,430
W-E 18,150 18,150 23,100 28,600 19,800 3,080 1,430
Y-C 21,010 21,010 26,510 31,900 22,770 3,410 1,430

คอร์สประกันภัยขั้นพื้นฐาน

คลาส 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง เพิ่ม 1 วัน จำนวนชั่วโมงที่เกิน CDW/วัน
W-K 8,470 8,470 10,890 14,520 10,890 1,870 1,100
W-A 15,730 15,730 16,940 22,990 16,940 2,420 1,430
W-B 18,150 18,150 20,020 26,620 20,020 3,080 1,430
W-C 18,810 18,810 24,200 30,250 20,570 3,300 1,430
W-E 18,810 18,810 24,200 30,250 20,570 3,300 1,430
Y-C 21,890 21,890 27,940 33,880 23,870 3,630 1,430

คอร์สแบบรวมประกันความเสียหายส่วนเกินที่แนะนำ

คลาส 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง เพิ่ม 1 วัน จำนวนชั่วโมงที่เกิน CDW/วัน
W-K 9,130 9,130 11,550 15,180 11,550 1,980 1,100
W-A 16,830 16,830 18,040 24,090 18,040 2,530 1,430
W-B 19,250 19,250 21,120 27,720 21,120 3,190 1,430
W-C 19,910 19,910 25,300 31,350 21,670 3,410 1,430
W-E 19,910 19,910 25,300 31,350 21,670 3,410 1,430
Y-C 22,990 22,990 29,040 34,980 24,970 3,740 1,430

คอร์สประกันภัยขั้นพื้นฐาน

คลาส 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง เพิ่ม 1 วัน จำนวนชั่วโมงที่เกิน CDW/วัน
W-K 9,900 9,900 12,650 15,400 12,100 1,980 1,100
W-A 19,250 19,250 22,550 27,500 20,900 2,860 1,430
W-B 22,000 22,000 25,850 31,900 23,650 3,520 1,430
W-C 23,100 23,100 30,250 35,750 25,300 3,520 1,430
W-E 23,100 23,100 30,250 35,750 25,300 3,520 1,430
Y-C 26,950 26,950 34,870 40,040 29,260 3,960 1,430

คอร์สแบบรวมประกันความเสียหายส่วนเกินที่แนะนำ

คลาส 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง เพิ่ม 1 วัน จำนวนชั่วโมงที่เกิน CDW/วัน
W-K 10,560 10,560 13,310 16,060 12,760 2,090 1,100
W-A 20,350 20,350 23,650 28,600 22,000 2,970 1,430
W-B 23,100 23,100 26,950 33,000 24,750 3,630 1,430
W-C 24,200 24,200 31,350 36,850 26,400 3,630 1,430
W-E 24,200 24,200 31,350 36,850 26,400 3,630 1,430
Y-C 28,050 28,050 35,970 41,140 30,360 4,070 1,430