ข่าวสาร

5 พ.ย. 2018

ประกาศยกเลิกการให้บริการ 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ

เนื่องจากนิปปอน เรนท์ อะ คาร์เห็นถึงความสำคัญในเรื่องสุขภาพของพนักงานว่าควรต้องมี Work–life balance ดังนั้นทางเราจึงขอยกเลิกสาขาที่ให้บริกการ 24 ชั่วโมงตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2018 เป็นต้นไป
และสำหรับสาขาที่เคยให้บริการ 24 ชั่วโมง จะเปลี่ยนเป็นเป็นให้เปิดให้บริการนาน*กว่าสาขาปกติ

นับจากนี้ไปเราจะยังคงมุ่งมั่นในการนำเสนอรถเช่าที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ให้แก่ลูกค้าของเรา


*การเปิดให้บริการยาวนานกว่าปกติ คือการเปิดให้บริการ 13 ชั่วโมงต่อวัน

ย้อนกลับ