บริการที่เป็นประโยชน์

การบริการที่เกี่ยวข้องกับรถเช่า

GPS

ยานพาหนะทุกคันติดตั้ง GPS หลายภาษา
อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการกำหนด GPS ภาษาญี่ปุ่นให้กับรถของคุณ
* GPS ภาษาญี่ปุ่นรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto

รถยนต์ปลอดบุหรี่

รถยนต์โดยสารและรถมินิแวนทุกคันเป็นรถปลอดบุหรี่

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการเดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง

จำเป็นต้องจองล่วงหน้าเมื่อคุณต้องการขับขี่รถเช่าพร้อมสัตว์เลี้ยง
> ข้อควรระวังเกี่ยวกับการเดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง

การฟังเพลงโปรดขณะขับข

รถยนต์โดยสารและรถบรรทุกสินค้าส่วนใหญ่ของเรามาพร้อมตัวเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสียงระบบดิจิตัลต่างๆ เช่น ไอโฟน ไอพอด และเครื่องเล่นซีดี

คำแนะนำเกี่ยวกับยูนิเวอร์แซลคาร์
(Universal Car)

มียานพาหนะที่รองรับรถเข็นและยานพาหนะที่มาพร้อมกับที่นั่งเคลื่อนย้ายระบบไฟฟ้าสำหรับผู้โดยสารที่ทุพพลภาพและผู้โดยสารสูงอายุ
> คำแนะนำเกี่ยวกับยูนิเวอร์แซลคาร์ (Universal Car)

การบริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานรถเช่า

สาขาที่เปิดให้บริการยาวนานกว่าเวลาทำการปกติ

เรามีสาขาที่เปิดให้บริการมากกว่า 13 ชั่วโมงต่อวันทั่วประเทศ
คุณสามารถรับและ/หรือคืนรถที่สาขาเหล่านี้ หากคุณวางแผนจะขับขี่ในช่วงเช้าตรู่/ช่วงดึกของแต่ละวัน

การเช่าแบบเที่ยวเดียว

การเช่าแบบเที่ยวเดียวมีให้บริการในพื้นที่ทั่วประเทศ สำหรับการเช่าแบบเที่ยวเดียว ลูกค้าสามารถคืนรถต่างสาขาจากสาขาที่ออกเดินทางได้

*การเช่าแบบเที่ยวเดียวอาจไม่มีให้บริการในบางสาขา

*ในบางกรณีอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการเช่าแบบเที่ยวเดียว

ระบบให้บริการหลายภาษาเพิ่มเติม รวมถึงภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษาไทย

การให้บริการสื่อสารภาษาต่างประเทศมีให้บริการทั้งสาขาที่รับและคืนรถ ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษาไทย
การให้บริการช่วยให้เกิดความสบายใจ *การให้บริการล่ามแปลภาษาทางโทรศัพท์

*ให้บริการ 24 ชั่วโมง

การให้เช่าบัตร ETC

บริการให้เช่าบัตร ETC มีให้บริการในสาขาที่เช่ารถ
ค่าผ่านทางจะถูกคำนวณเมื่อคุณคืนรถและบัตร ETC

การเชื่อมต่อเครื่องเล่นเสียงระบบดิจิตัลแบบพกพา Music Line

เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดในขณะขับขี่!

ตัวเชื่อมต่อ Music Line สำหรับเครื่องเล่นเสียงระบบดิจิตัลแบบพกพา เช่น ไอพอด ไอโฟน และวอล์กแมนรวมอยู่ในอุปกรณ์มาตรฐานของรถที่มีให้บริการของ Nippon Rent-A-Car

* Music Line อาจไม่มีให้บริการในรถบางคัน

 • ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์มาตรฐาน!!
 • ไม่มีการข้ามเพลงหรือติดขัด!!
 • ใช้งานได้กับเครื่องเล่นเสียงแบบพกพาหลายรุ่น!!
 • ใช้งานง่าย!!

บริการให้เช่าบัตร ETC

บริการให้เช่าบัตร ETC มีให้บริการที่สาขาหลักของเราทั่วประเทศ (ไม่มีให้บริการในสาขาบนเกาะเล็กๆ ที่ไม่มีระบบ ETC)

ETC คืออะไร ?

ระบบ ETC (Electronic Toll Collection) ทำให้ผู้ขับขี่สามารถชำระค่าผ่านทางได้โดยไม่ต้องหยุดรถที่ประตูเก็บค่าผ่านทาง ค่าผ่านทางจะเรียกเก็บตามการใช้งานทั้งหมดที่บันทึกไว้ในชิปวงจรรวมของบัตร ETC

เว็บไซต์รวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบ ETC

ต้องเสียบบัตร ETC เข้ากับเครื่อง ETC ก่อนจะผ่านประตู ETC บนทางพิเศษ

รายละเอียดการเช่าบัตร ETC

1. วิธีการจอง

คุณสามารถเลือกบัตร ETC ได้เมื่อทำการจอง

2. ค่าธรรมเนียมการเช่าบัตร

・330 เยน รวมภาษี ใช้ได้สูงสุด 7 วัน

・1,100 เยน รวมภาษี ใช้ได้ 8 วันขึ้นไป

3. การชำระค่าผ่านทาง

ค่าผ่านทางจะถูกคำนวณเมื่อคุณคืนรถและบัตร ETC ที่มีชิป IC เราจะพิมพ์ค่าผ่านทางทั้งหมดให้กับคุณ
โปรดชำระค่าผ่านทางทั้งหมดด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต

ข้อเสนอพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ! ตอนนี้มีบริการโปรแกรมบัตร Expressway Pass แล้ว

ข้อเสนอพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ! ตอนนี้มีบริการโปรแกรมบัตร Expressway Pass แล้ว
ฝ่ายบริการส่วนภาษาอังกฤษของ Nippon Rent-A-Car: 81-3-6859-6234 หรือ 03-6859-6234 เมื่อโทรในประเทศญี่ปุ่น
สำหรับการใช้งานบัตร Expressway Pass คุณจะต้องเช่าบัตร ETC จาก Nippon Rent-A-Car
คุณยังสามารถเลือกโปรแกรมต่างๆ ได้ที่สำนักงานเช่าเมื่อรับรถอีกด้วย

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการบริการให้เช่าบัตร ETC

สามารถใช้บริการได้หลังจากอ่านและยินยอมตามคำเตือนเกี่ยวกับบริการให้เช่าบัตร ETC ของ Nippon Rent-A-Car แล้วเท่านั้น

 • 1.ในช่วงระยะเวลาที่เช่าบัตร ETC โปรดใช้และจัดการบัตรตามข้อควรระวังในการใช้งานระบบ ETC หากบัตรถูกใช้โดยบุคคลที่สามระหว่างช่วงระยะเวลาที่เช่าบัตร ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าผ่านทางนั้น
 • 2.ค่าผ่านทางจะถูกคำนวณตามข้อมูลที่บันทึกไว้ในชิป IC (ตามที่แสดงอยู่ตรงด่านเก็บค่าผ่านทาง) การปรับค่าธรรมเนียมสำหรับกรณีพิเศษต่างๆ รวมถึงการเข้าใหม่เนื่องจากการปิดถนน และส่วนลดสำหรับบริษัทการทางบางแห่ง ฯลฯ จะไม่สามารถใช้กับบัตร ETC ที่เช่าไปได้
 • 3.หลังจากส่งคืนรถไปแล้ว หากค่าผ่านทางไม่เพียงพอหรือมีส่วนที่ยังไม่ได้ชำระ จะมีการเรียกเก็บค่าผ่านทางในส่วนนั้นๆ เพิ่มเติม
 • [ ตัวอย่างของกรณีที่ค่าผ่านทางไม่เพียงพอ / ยังไม่ได้ชำระ ]
  ・เมื่อพบว่ามีค่าผ่านทางที่ไม่ได้รับแจ้ง
  ・เมื่อไม่สามารถยืนยันประวัติการใช้งานและค่าผ่านทางได้ เนื่องจากบัตร ETC หรือเครื่องอ่านบัตรเกิดขัดข้อง
  ・เมื่อมีการแก้ไข / เปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากเหตุผลของบริษัทการทางพิเศษ
  ・เมื่อคืนรถไปที่ร้านสาขาแล้วไม่สามารถเรียกอ่านค่าผ่านทางได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • 4.โปรดแจ้งร้านสาขาทันทีเมื่อท่านทำบัตรสูญหายหรือถูกขโมย ทางเราจะไม่เรียกเก็บค่าผ่านทางจากบัตร ETC ที่ใช้ในวันถัดจากวันที่ท่านแจ้งเข้ามา เว้นแต่ว่าท่านได้กระทำไปโดยเจตนาหรือกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
 • 5.หากบัตร ETC สูญหาย, ถูกขโมย, ถูกทำลาย หรือถูกดัดแปลง ท่านจะต้องชำระค่าชดเชยบัตร 3,000 เยน
 • 6.หากบัตร ETC สูญหาย, ถูกขโมย, ถูกทำลาย หรือถูกดัดแปลง และทางร้านสาขาไม่สามารถตรวจสอบประวัติการใช้งานและค่าผ่านทางได้ ท่านจะต้องชำระ 10,000 เยนเป็นเงินค่ามัดจำ เมื่อทางนิปปอน เรนท์ อะ คาร์ได้รับใบแจ้งหนี้จากบริษัทการทางพิเศษแล้ว ทางบริษัทจะปรับยอดคืนเงินที่เกินหรือเรียกเก็บส่วนต่างที่ขาดไปเพิ่มเติม
 • 7.เราอาจติดต่อท่านเมื่อบริษัทการทางพิเศษสอบถามเกี่ยวกับคนขับผู้ใช้บัตร ETC (รวมถึงหลังจากการเช่าสิ้นสุดลงไปแล้ว)
 • 8.หากท่านไม่ส่งคืนบัตร ETC ภายในระยะเวลาการเช่าที่กำหนด ทางเราจะแจ้งบริษัทการทางพิเศษให้ยกเลิกบัตร ETC ที่ท่านเคยใช้ระหว่างเช่ารถ
 • 9.ทางนิปปอน เรนท์ อะ คาร์จะไม่รับผิดชอบในการแก้ปัญหาข้อพิพาท และการชดเชยความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานระบบ ETC สำหรับกรณีดังกล่าวโปรดติดต่อบริษัทการทางพิเศษโดยตรง

・การใช้งานระบบ ETC ถูกควบคุมโดยข้อตกลงของการใช้งานสำหรับระบบ ETC

・ไม่มีบริการให้เช่าแยกเฉพาะบัตร ETC