วันและเวลาที่รับรถ

วันและเวลาที่คืนรถ

คำแนะนำเกี่ยวกับรถยนต์และตารางราคา

Standard

*โปรดทราบว่าสีของรถและรายละเอียดอื่นๆ อาจแตกต่างจากภาพที่แสดง

*รถยนต์โดยสารและรถมินิแวนทั้งหมดเป็นรถปลอดบุหรี่

*รถยนต์ทุกคันมาพร้อมกับเครื่อง ETC และระบบนำทางรถยนต์ (GPS)

Subcompact

K-A

Class

660cc

รุ่น

SUZUKI WAGON-R
or similar

จำนวนผู้โดยสารและความจุสัมภาระที่แนะนำ

 • 2
 • 1 or
 • 2

หมายเหตุ

Subcompact

K-B

Class

660cc

รุ่น

HONDA N-BOX or similar

จำนวนผู้โดยสารและความจุสัมภาระที่แนะนำ

 • 2
 • 1 or
 • 2

หมายเหตุ

Compact

S-S

Class

1,200cc~1,300cc

รุ่น

HONDA FIT
MAZDA DEMIO
SUZUKI SWIFT
NISSAN NOTE
or similar

จำนวนผู้โดยสารและความจุสัมภาระที่แนะนำ

 • 3
 • 2 or
 • 3

หมายเหตุ

Mid-Size

S-A

Class

1,500cc~1,600cc

รุ่น

TOYOTA COROLLA
or similar

จำนวนผู้โดยสารและความจุสัมภาระที่แนะนำ

 • 3
 • 2 or
 • 3

หมายเหตุ

Mid-Size

S-W

Class

1,500cc

รุ่น

Toyota Corolla Fielder
Nissan Wingroad
or similar

จำนวนผู้โดยสารและความจุสัมภาระที่แนะนำ

 • 4
 • 3 or
 • 4

หมายเหตุ

Mid-Size

S-B

Class

2,000cc~2,500cc

รุ่น

SUBARU LEGACY B4
or similar

จำนวนผู้โดยสารและความจุสัมภาระที่แนะนำ

 • 4
 • 2 or
 • 4

หมายเหตุ

Luxury

*โปรดทราบว่าสีของรถและรายละเอียดอื่นๆ อาจแตกต่างจากภาพที่แสดง

*รถยนต์โดยสารและรถมินิแวนทั้งหมดเป็นรถปลอดบุหรี่

*รถยนต์ทุกคันมาพร้อมกับเครื่อง ETC และระบบนำทางรถยนต์ (GPS)

Full-Size

S-C

Class

2,500cc

รุ่น

TOYOTA MARK-X
or similar

จำนวนผู้โดยสารและความจุสัมภาระที่แนะนำ

 • 4
 • 2 or
 • 4

หมายเหตุ

Full-Size Premium

S-D

Class

2,500cc~3,000cc

รุ่น

TOYOTA CROWN

จำนวนผู้โดยสารและความจุสัมภาระที่แนะนำ

 • 4
 • 2 or
 • 5

หมายเหตุ

ระบบนำทางรถยนต์ภาษาญี่ปุ่น

Stationwagon & SUV

*โปรดทราบว่าสีของรถและรายละเอียดอื่นๆ อาจแตกต่างจากภาพที่แสดง

*รถยนต์โดยสารและรถมินิแวนทั้งหมดเป็นรถปลอดบุหรี่

*รถยนต์ทุกคันมาพร้อมกับเครื่อง ETC และระบบนำทางรถยนต์ (GPS)

Mid-Size

J-I

Class

1,600cc

รุ่น

SUBARU LEVORG

จำนวนผู้โดยสารและความจุสัมภาระที่แนะนำ

 • 4
 • 3 or
 • 4

หมายเหตุ

Mid-Size

J-W

Class

2,000cc

รุ่น

SUBARU FORESTER

จำนวนผู้โดยสารและความจุสัมภาระที่แนะนำ

 • 4
 • 3 or
 • 4

หมายเหตุ

Hybrid & Clean Diesel

*โปรดทราบว่าสีของรถและรายละเอียดอื่นๆ อาจแตกต่างจากภาพที่แสดง

*รถยนต์โดยสารและรถมินิแวนทั้งหมดเป็นรถปลอดบุหรี่

*รถยนต์ทุกคันมาพร้อมกับเครื่อง ETC และระบบนำทางรถยนต์ (GPS)

Compact

E-S

Class

1,500cc

รุ่น

TOYOTA AQUA
or similar

จำนวนผู้โดยสารและความจุสัมภาระที่แนะนำ

 • 3
 • 2 or
 • 3

หมายเหตุ

Mid-Size

E-C

Class

1,800cc

รุ่น

TOYOTA PRIUS

จำนวนผู้โดยสารและความจุสัมภาระที่แนะนำ

 • 4
 • 2 or
 • 4

หมายเหตุ

Minivan

*โปรดทราบว่าสีของรถและรายละเอียดอื่นๆ อาจแตกต่างจากภาพที่แสดง

*รถยนต์โดยสารและรถมินิแวนทั้งหมดเป็นรถปลอดบุหรี่

*รถยนต์ทุกคันมาพร้อมกับเครื่อง ETC และระบบนำทางรถยนต์ (GPS)

Compact

W-K

Class

1,500cc

รุ่น

TOYOTA SIENTA

จำนวนผู้โดยสารและความจุสัมภาระที่แนะนำ

 • 4
 • 3 or
 • 4

หมายเหตุ

Mid-Size

W-A

Class

2,000cc

รุ่น

NISSAN SERENA
or similar

จำนวนผู้โดยสารและความจุสัมภาระที่แนะนำ

 • 6
 • 3 or
 • 4

หมายเหตุ

Full-Size

W-B

Class

2,500cc~2,700cc

รุ่น

TOYOTA HIACE-WAGON
or similar

จำนวนผู้โดยสารและความจุสัมภาระที่แนะนำ

 • 8
 • 3 or
 • 5

หมายเหตุ

หากคุณมีใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศที่มีปีค.ศ. 1949 กำกับอยู่: จะต้องได้รับการประทับตราที่ช่อง "D"
เกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่

Full-Size Premium

W-C

Class

2,400cc

รุ่น

TOYOTA ALPHARD

จำนวนผู้โดยสารและความจุสัมภาระที่แนะนำ

 • 6
 • 3 or
 • 6

หมายเหตุ

Full-Size

W-E

Class

2,700cc

รุ่น

TOYOTA HIACE WAGON GRAND CABIN

จำนวนผู้โดยสารและความจุสัมภาระที่แนะนำ

 • 8
 • 6 or
 • 8

หมายเหตุ

หากคุณมีใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศที่มีปีค.ศ. 1949 กำกับอยู่: จะต้องได้รับการประทับตราที่ช่อง "D"
เกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่

Full-Size Premium

Y-C

Class

2,500cc

รุ่น

TOYOTA ALPHARD-HYBRID

จำนวนผู้โดยสารและความจุสัมภาระที่แนะนำ

 • 6
 • 4 or
 • 6

หมายเหตุ

Vans & Trucks

*โปรดทราบว่าสีของรถและรายละเอียดอื่นๆ อาจแตกต่างจากภาพที่แสดง

*รถยนต์โดยสารและรถมินิแวนทั้งหมดเป็นรถปลอดบุหรี่

*รถยนต์ทุกคันมาพร้อมกับเครื่อง ETC และระบบนำทางรถยนต์ (GPS)

 

D-H

Class

 

T-C

Class

รุ่น

ISUZU ELF
or similar

หมายเหตุ

2 ton 3 seater
ตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศและใบอนุญาตขับขี่ของประเทศญี่ปุ่น
เกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่

 

T-D

Class

รุ่น

ISUZU Elf
or similar

หมายเหตุ

2 ton long/2 ton long and wide 3-seater
ตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศและใบอนุญาตขับขี่ของประเทศญี่ปุ่น
เกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่

 

R-D

Class

รุ่น

ISUZU Elf
or similar

หมายเหตุ

2 ton dry vans 3-seater
ตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศและใบอนุญาตขับขี่ของประเทศญี่ปุ่น
เกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่

 

R-E

Class

รุ่น

ISUZU Elf
or similar

หมายเหตุ

2 ton long dry vans 3-seater
ตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศและใบอนุญาตขับขี่ของประเทศญี่ปุ่น
เกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่

 

R-F

Class

รุ่น

ISUZU Elf
or similar

หมายเหตุ

2 ton long and wide dry vans 3-seater
ตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศและใบอนุญาตขับขี่ของประเทศญี่ปุ่น
เกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่