ข่าวสาร

1 มี.ค. 2019

ประกาศสำหรับคุณลูกค้าที่จะมีกำหนดออกเดินทางหลังวันที่ 1 ต.ค. 2019

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2019 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกปรับเป็น 10% (ในปัจจุบัน 8%)
ทางเราจึงใคร่ขอความกรุณาให้ท่านเข้าใจว่าหลังจากมีการปรับอัตราภาษี ท่านที่มีกำหนดออกเดินทางหลังตั้งแต่เดือน 10 เป็นต้นไป จะต้องชำระอัตราภาษีที่ 10%

ย้อนกลับ